អ៊ុច ថាវី

ឈ្មោះ៖ អ៊ុច ថាវី

នាមបាកកា៖ មេអំបៅ

ទីកន្លែងកំណើតភូមិផ្សារថ្មី ឃុំពាមប្រធ្នោះ ស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម

កាលបរិច្ឆេទចាប់អាជីពជាអ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ២០០១ ក្នុងតំណែងជាអ្នកសរសេររឿងវីដេអូអប់រំនៅអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា។


ស្នាដៃវីដេអូអប់រំល្បីៗមួយចំនួននៅមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា៖

រឿងដើមក្រសាំងឆ្នាំ ២០០៦

រឿងម្ចាស់កាំបិតត្នោតឆ្នាំ ២០០៦

រឿងបង្កងវល្ល៍មាស(សហនិពន្ធ)ឆ្នាំ ២០០៧

រឿងជញ្ជីងគ្មានស្រមោល(សហនិពន្ធ) ឆ្នាំ ២០០៨-២០១១

រឿងពុកខ្ញុំ ឆ្នាំ២០១១

រឿងភ្លើងគ្មានផ្សែង ឆ្នាំ ២០១១

រឿងជនរងគ្រោះឆ្នាំ ២០១២


ស្នាដៃរឿងខ្លីៗនិងប្រលោមលោក៖

- រឿងខ្លី"កាដូចុងក្រោយ" ចុះផ្សាយនៅប្រលោមលោក sabay ឆ្នាំ ២០១៧

- រឿងខ្លី "ពេលដែលគ្មានម៉ែ" ផ្សាយនៅក្នុងសៀវភៅមុនតាខ្មៅឆ្នាំ ២០១៧ និងក្នុងប្រលោមលោក sabay

- រឿងតាមប្រមាញ់ឧក្រិដ្ធជនភាគ 1 ចេញផ្សាយដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព អាយរីដ (iRead Publisher) ឆ្នាំ២០១៨

- រឿងក្លែងរវើរវាយចេញផ្សាយនៅក្នុងវេបសាយ iRead Publisher ឆ្នាំ២០១៨

- រឿងខ្លីមិត្តដែលខ្ញុំស្អប់ចេញផ្សាយនៅក្នុងសៀវភៅព្រៃរំដួលឆ្នាំ ២០១៨

- រឿងខ្លីស្រឡាញ់ព្រោះអូនជាអូនចេញផ្សាយនៅក្នុងវេបសាយ iRead Publisherឆ្នាំ ២០១៩

- រឿងខ្លីហួសពេលត្រូវស្ដាយចេញផ្សាយនៅក្នុងវេបសាយiRead Publisherឆ្នាំ ២០១៩

- រឿងខ្លីលង់ស្នេហ៍និស្សិតវិទ្យាល័យ ចេញផ្សាយនៅក្នុងវេបសាយ iRead Publisherឆ្នាំ ២០១៩

- ប្រលោមលោកតាមប្រមាញ់ឧក្រិដ្ឋជនភាគ១ និងភាគ២ ចេញផ្សាយដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅជីវិតឆ្នាំ២០១៩

No items found.

បន្តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង